نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی جنوب تهران |09193056404

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی جنوب تهران

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی جنوب تهران

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی جنوب تهران

تعمیرگاه مجاز تلویزیون سونی جنوب تهران

ساختار یک نمایشگر کریستال مایع

نمایشگرهای کریستال مایع ساختار ساده ای دارند و در ساخت آنها از چند خاصیت مواد کریستال مایع و

ابزارهای لازم برای استفاده از این خاصیت ها استفاده می شود.این خواص و خواص مواد کناری لازم در ساخت

نمایشگرها را به قرار زیر می توان خلاصه کرد:

  • مواد کریستال مایع به میدان الکتریکی پاسخ می دهند.مولکول های این مواد در میدان الکتریکی می

چرخند بطوری که محور ولی مولکول با میدان الکتریکی اعمالی,کم و بیش,هم راستا می شود.میزان

هم راستا شدن بستگی به اندازه ولتاژ اعمالی و یا شدت میدان الکتریکی دارد.

نمایندگی مجاز تعمیر تلویزیون سونی جنوب تهران

  • مواد کریستال مایع شفاف بوده و نور را از خود عبور می دهند.
  • مواد کریستال مایع,دو ضریب شکستی هستند بطوریکه ضریب شکست این مواد در دو راستای طولی

و عرضی متفاوت است.این امر می تواند منجر به چرخش پلاریزاسیون نور در انتقال از این مواد شود.

  • نور طبیعی مولفه های پلاریزاسیون متعامد دارد.
  • صفحات پلاریزه کننده ای وجود دارند که نور را در یک راستا (یک راستای پلاریزاسیون)عبور داده و در

راستای دیگر حذف می کنند.

تعمیرکار تلویزیون سونی جنوب تهران

  • مواد هادی الکتریسته ای وجود دارند که شفاف بوده و می توانند نور را از خود عبور دهند.با استفاده از

این مواد می توان پتانسیل الکتریکی لازم برای تحریک یک سلول کریستال مایع را تا سر سلول رساند

بدون اینکه مزاحم خروج نور از سلول های دیگر باشیم.

 

 

 

کلیه خدمات در محل با مشاوره رایگان زیر نظر اتحادیه تعمیرکاران تلویزیون

با قطعات اورجینال در اسرع وقت به مشتریان عزیز ارائه می گردد.

 

 

 

 

تماس با ما

 

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی شرق تهران |09193056404

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی شرق تهران

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی شرق تهران

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی شرق تهران

تعمیرگاه مجاز تلویزیون سونی شرق تهران

کریستال مایع چیست؟

مواد کریستال مایع همانطوری که از نام آنها برمی آید موادی هستند که از نظر خواص فیزیکی بین جامدها

و مایع ها قرار دارند.این مواد مایع هستند به این صورت که براحتی جاری شده و فرم ظرف را بخود می گیرند

ولی در عین حال آرایش قرار گرفتن مولکول ها در این مواد بر خلاف مایعات که کاملا آزاد و بدون هیچگونه قیدی

است,جهت گیری و آرایش خاصی را دنبال می کند.

نمایندگی تلویزیون سونی شرق تهران

یکی از خواص لازم برای اینکه ماده ای جزء خانواده مواد کریستال مایع باشد عدم تقارن هندسی مولکول های

آن است و موادی با مولکول های کروی شکل نمی توانند کریستال مایع باشند.علاوه بر این حالت کریستال مایع

همانطوریکه بیان شد,یکی از حالت های ماده است که بین دو حالت جامد و مایع قرار گرفته است بطوریکه با

افزایش دما از حالت جامد به حالت کریستال مایع و با اندکی افزایش بیشتر دما به حالت مایع می رسیم.در

حالت کریستال مایع مولکول ها آزادی جابجایی و انتخاب محل دارند ولی آزادی انتخاب جهت ندارند در حالی

که در حالت مایع آزادی انتخاب جهت نیز به مولکول ها داده شده و مولکول ها دیگر جهت گیری خاصی را رعایت

نمی کنند و این امر تفاوت اساسی دو حالت مایع و کریستال مایع را در مواد تشکیل می دهد.

تعمیرکار تلویزیون سونی شرق تهران

 

کلیه خدمات در محل با مشاوره رایگان زیر نظر اتحادیه تعمیرکاران تلویزیون

با قطعات اورجینال در اسرع وقت ارائه می گردد.

 

 

 

تماس با ما