نوشته‌ها

تعمیرات ال ای دی پنل آب خورده سونی |09193056404

تعمیرات ال ای دی پنل آب خورده سونی

تعمیرات ال ای دی پنل آب خورده سونی

تعمیرات ال ای دی پنل آب خورده سونی

خرابی تلویزیون در اثر آبخوردگی
وقتی تلویزیونی دچار آبخوردگی می شود در واقع اتصالات فلت های پنل دچار آسیب شده اند.

این اتصالات بین پنل تلویزیون و فلت های پنل و برد ادرس مشترک است و اگر اتصالات بین فلت

و برد آدرس اسیب دیده باشد امکان تعمیر بیشتر است اما در صورت آسیب دیدگی اتصالات بین

فلت و پنل، فلت اسیب دیده حتما باید تعویض شود.

در برخی موارد اتصالی پین های فلت ها باعث انتقال خرابی به برد تی کان تلویزیون هم می شود

که در این صورت برای تعمیر تلویزیون ابتدا باید بخش فلت ها تعمیر شود و سپس برد تی کان تحت

تعمیر و یا تعویض قرار گیرد.

تعمیرات تلویزیون پنل آب خورده سونی

اشکالات مختلف پنل تلویزیون در اثر آبخوردگی:

بعلت گسترگی قطعات بخش پنل تلویزیون و امکان آسیب دیدگی آنها در به صورت های مختلف

،اشکالات ظاهری که در اثر ایجاد آبخوردگی در پنل تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی ایجاد

می شود انواع مختلفی دارد. تعدادی از ایرادهای ایجاد شده را در زیر نام می بریم :

ایجاد نوارهای تیره و یا روشن در سطح تصویر به صورتی که در زیر نوار تصویر مشخص باشد.

ایجاد نوارهای تیره یا روشن بدون تصویر در زیر نوار

دو نیمه شدن تصویر

نگاتیو شدن تصویر و یا تغییر فاز رنگ ها

ایجاد خطوط باریک رنگی ، سفید یا تیره رنگ

تعمیرات ال سی دی پنل آب خورده سونی

تعمیر آبخوردگی پنل تلویزیون:
پین های ارتباطی فلت ها در مقطع اتصال به برد آدرس دارای اتصالاتی با اندازه کمتر از میلی

متر و در مقطع اتصال با پنل دارای اتصالاتی با اندازه میکرو میلی متر است و به همین دلیل اگر

در بخش اتصال به برد آدرس آسیب ببینند امکان تعمیر کلی دستگاه بدون نیاز به تعویض فلت ها

بسیار بیشتر است. برای تعمیر فلت ها در مقطع برد آدرس پین های قطع شده مجددا متصل

شده و قطعات آسیب دیده تعویض می شود ولی در صورت آسیب مقطع پنل فلت ناچارا باید

تعویض شود.

خدمات زیر نظر اتحادیه تعمیرکاران تلویزیون و با ضمانت شش ماهه قطعات

مصرفی ارائه می گردد.

 

تماس با ما