نوشته‌ها

تعمیرات تلویزیون سونی شهرک غرب |09193056404

تعمیرات تلویزیون سونی شهرک غرب

تعمیرات تلویزیون سونی شهرک غرب

تعمیرات تلویزیون سونی شهرک غرب

تعمیرکار تلویزیون سونی شهرک غرب

تعمیر تلویزیون ال ای دی سونی

تلویزیون خاموش شده 6 تا چشمک می زند

این خرابی بیشتر مربوط  به تلویزیون های ال ای دی سونی مدل 40ex520  می باشد.

این مشکل از برد تلویزیون ال ای دی می باشد که تعمیرات در منزل و در حضور مشتری انجام می شود.

تلویزیون خاموش شده و 5 تا چشمک می زند

این خرابی بیشتر در تلویزیون های ال ای دی سونی مدل 40ex720  می باشد که مربوط به برد های

تصویر تلویزیون می باشد که تعمیرات تلویزیون در محل و در حضور مشتری انجام خواهد شد.

تعمیرگاه مجاز تلویزیون سونی شهرک غرب

یک لحظه تصویر می آید و بعد تلویزیون خاموش می شود

این مشکل بیشتر مربوط به برد پاور تلویزیون می باشد برد پاور قابل تعمیر می باشد که تعمیرات

در منزل و محل مشتری انجام خواهد شد.

تلویزیون صدا دارد ولی تصویر ندارد

این خربی بیشتر مربوط به پنل تلویزیون می باشد و بیشتر مربوط به آب خوردگی تلویزیون می باشد

و در بعضی موارد اگر برد تلویزیون ضربه نخورده باشد مربوط به برد تلویزیون می باشد که قابل تعمیر

می باشد.

تلویزیون به صورت مداوم خاموش و روشن می شود

این عیب مربوط به برد مین تلویزیون ال ای دی سونی می باشد که تعمیرات در منزل و در حضور مشتری

با ضمانت شش ماهه انجام خواهد شد.

 

 

تماس با ما