نوشته‌ها

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی شرق تهران |09193056404

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی شرق تهران

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی شرق تهران

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی شرق تهران

تعمیرگاه مجاز تلویزیون سونی شرق تهران

کریستال مایع چیست؟

مواد کریستال مایع همانطوری که از نام آنها برمی آید موادی هستند که از نظر خواص فیزیکی بین جامدها

و مایع ها قرار دارند.این مواد مایع هستند به این صورت که براحتی جاری شده و فرم ظرف را بخود می گیرند

ولی در عین حال آرایش قرار گرفتن مولکول ها در این مواد بر خلاف مایعات که کاملا آزاد و بدون هیچگونه قیدی

است,جهت گیری و آرایش خاصی را دنبال می کند.

نمایندگی تلویزیون سونی شرق تهران

یکی از خواص لازم برای اینکه ماده ای جزء خانواده مواد کریستال مایع باشد عدم تقارن هندسی مولکول های

آن است و موادی با مولکول های کروی شکل نمی توانند کریستال مایع باشند.علاوه بر این حالت کریستال مایع

همانطوریکه بیان شد,یکی از حالت های ماده است که بین دو حالت جامد و مایع قرار گرفته است بطوریکه با

افزایش دما از حالت جامد به حالت کریستال مایع و با اندکی افزایش بیشتر دما به حالت مایع می رسیم.در

حالت کریستال مایع مولکول ها آزادی جابجایی و انتخاب محل دارند ولی آزادی انتخاب جهت ندارند در حالی

که در حالت مایع آزادی انتخاب جهت نیز به مولکول ها داده شده و مولکول ها دیگر جهت گیری خاصی را رعایت

نمی کنند و این امر تفاوت اساسی دو حالت مایع و کریستال مایع را در مواد تشکیل می دهد.

تعمیرکار تلویزیون سونی شرق تهران

 

کلیه خدمات در محل با مشاوره رایگان زیر نظر اتحادیه تعمیرکاران تلویزیون

با قطعات اورجینال در اسرع وقت ارائه می گردد.

 

 

 

تماس با ما