نوشته‌ها

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی شمال تهران |09193056404

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی شمال تهران

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی شمال تهران

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی شمال تهران

نمایندگی تلویزیون سونی شمال تهران

هرسیستم ارتباطی دیجیتال پهنای باند فرکانسی محدود و معینی (B) برای ارسال اطلاعات دارد.

این امر عامل محدودکننده ی نرخ ارسال سمبل های حاوی اطلاعات (r) است.نایکوئیست در سال

های 1924 تا 1928 ارتباط بین پارامترهای یاد شده را چنین بیان کرد:

در یک کانال ارتباطی با پهنای باند فرکانسی معین (B) ارسال سمبل های مجزا با نرخ r<2B به صورت

مستقل و بدون تداخل میان سمبل ها میسر و ممکن است و برعکس,در شرایط r>2B ارسال سمبل ها

بدون تداخل بین آنها امکان پذیر نیست.

تعمیرکار تلویزیون سونی شمال تهران

به هنگام بحث در باره ی ارسال خواهیم دید که برای انتقال اطلاعات با سیستم دودویی می توان

آرایش های متنوعی از بیت ها و گونه های متفاوتی از سمبل سازی داشت. با توجه به اهمیت

مفهوم پهنای باند فرکانسی به عنوان یک منبع گران بها در تمامی سیستم های مخابراتی و

چندرسانه ای تلویزیون دیجیتال در حوزه ی فرکانس چنان طراحی شده که تا حد امکان از همان

کانال های فرکانسی موجود در استانداردهای تلویزیون آنالوگ استفاده کند.

تعمیرگاه مجاز تلویزیون سونی شمال تهران

بنابراین سرویس تلویزیون دیجیتال باید به گونه ای باشد که ارسال تمامی اطلاعات به پهنای باند

مرسوم فعلی برای هر کانال تلویزیونی (شش تا هشت مگاهرتز) محدود گردد.در این صورت به لحاظ

نظری با استفاده از قاعده ی نایکوئیست و با یک محاسبه ی ساده حداکثر به نرخ 16 مگاسمبل در

هر ثانیه برای ارسال اطلاعات خواهیم رسید.

 

 

کلیه خدمات در محل با مشاوره رایگان زیر نظر اتحادیه تعمیرکاران تلویزیون

با قطعات اورجینال در اسرع وقت ارائه می گردد.

 

 

تماس با ما